ฎิทิน
มิถุนายน 2561
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
แผนกลยุทธ์
ลำดับที่ แผนกลยุทธ์ แผนงาน ประเมินผล
ต้นปี ปรับปรุงกลางปี กลางปี ปลายปี