ฎิทิน
สิงหาคม 2560
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ติดต่อเรา
รายชื่อโครงการทั้งหมด
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาพงานค่ายวิทย์ครั้งที่ 12 [01-01-2513]
ภาพอบรมกิจกรรมคลองด่าน [01-01-2513]
ภาพกิจกรมอบรมแปรรูปปลาสลิด [01-01-2513]
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คลินิกคอมพิวเตอรเคลื่อนที่เพื่อชุมชน [01-01-2513]
คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อชุมชน [01-01-2513]
คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อชุมชน [01-01-2513]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
การสำรวจการติดเชื้อ พยาธิเข็มหมุดในเด็ก กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร และการเปรียบเทียบ กับการศึกษาในอดีต” [01-01-2513]
ค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 9 [01-01-2513]
ค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก. ครั้งที่ 10 [01-01-2513]
โครงการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2555 [01-01-2513]
เปิดโลกความรู้กายวิภาคศาสตร์ [01-01-2513]
เปิดโลกความรู้กายวิภาคศาสตร์ [01-01-2513]
โครงการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง [01-01-2513]
โครงการทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบที่ยับยั้งการเจริญ ของเชื้อแบคทีเรียสุขภัณฑ์เซรามิก [01-01-2513]
โครงการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอากาศ [01-01-2513]
[2]
[1]
หน้า