ฎิทิน
มิถุนายน 2561
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
รายชื่อโครงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการเตรียมความพร้อม [11-02-2559]
โครงการบริการวิชาการการผลิตหัวเชื้อราควบคุมโรค [01-02-2559]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แก่นักเรียนและครูในชุมชนคลองด่าน ประจำปีการศึกษา 2558 [15-01-2559]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร : ปลาร้าอนามัย [01-12-2558]
โครงการการจัดการความรู้ : การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตำบลคลองด่าน [07-07-2558]
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง (ตั้งตรงจิตร ๑๘) [19-05-2558]
โครงการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาสลิด [20-02-2558]
โครงการผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ [20-02-2558]
โครงการทำบัญชีครัวเรือน [20-02-2558]
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [07-01-2558]
[5]
[4]
[3]
[2]
[1]
หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือการจัดโครงการบริการวิชาการระหว่าง อบต.คลองด่านและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อบรม